2018 április 8-án a magyar választók  megtévesztett állapotban, hamis kormányzati tájékoztatás ismeretében,  megtévesztő kormányzati propaganda hatása alatt szavaztak. 

Az ország valós helyzetének, a gazdaság valós állapotának, az államadósság valós mértékének, a gazdaság valós teljesítőképességének ismeretében, a migránsokkal és Soros zsoldosaival kapcsolatos valós információk birtokában - joggal állítható - merőben más választási eredmény született volna.
A megtévesztés állapotában történő szavazás egyenértékű azzal mintha választási csalás történt volna. Ez csak új választás kiírásával korrigálható. Az új országgyűlési választást célszerűen az önkormányzati választással együtt 2019 áprilisában kellene megtartani.    

                                                                   


Félrevezethetők a választók kormányzati pozícióból, a kormányzati média közvetítésével, a kormányzati propaganda eszközeivel közzétett hamis állításokkal, hamis adatokkal az ország helyzetét, a magyar gazdaság valós állapotát, a gazdaság valós teljesítőképességét, az államadósság mértékét illetően?
 
Megtéveszthetők a magyar választók kormányzati pozícióból, a kormányzati média közvetítésével, a kormányzati propaganda eszközeivel - plakátok, hirdetések révén - közzétett félelemkeltő hamis állításokkal, hamis adatokkal a migráció, a migránsok viszonylatában? Megtéveszthetők a magyar választók a Soros zsoldosaiként emlegetett egyszerű magyar állampolgárok, például gépírónők, takarítónők, portások, kézbesítők, gépkocsivezetők személyét érintően, akik nem is tudják, hogy munkahelyük Soros anyagi támogatásában részesült, de nevük mégis Soros zsoldosaként szerepel országosan olvasott híroldalakon?                                                                                                 

A Fidesz akkor is 2 824 206 szavazatot kapott volna a választóktól, ha tudják, hogy nem dolgozik és nem fizet adót Magyarországon 4,4 millió magyar  foglalkoztatott, mert közülük legalább 600 ezer külföldön dolgozik és külföldön fizet adót? Magyarországon így legfeljebb csak 3,8 millióan dolgoznak és fizetnek adót - 2010-ben a Bajnai-kormány idején 3,7 millióan dolgoztak -, ebből következően nem lehet az sem igaz, hogy 750 ezer új munkahely jött létre Magyarországon és 5 % alatti a munkanélküliség.

A Fidesz akkor is 2 824 206 szavazatot kapott volna a választóktól, ha tudják, hogy  a Paks 2-re felvett orosz hitellel ls a belgrádi vasútvonalra felvett kínai hitellel 15 %-al nő a magyar államadósság és ennek fedezetét a 15 %-al gyengébb magyar gazdaságnak kell kitermelni?

A Fidesz akkor is 2 824 206 szavazatot kapott volna a választóktól, ha tudják, hogy  a külföldön dolgozó 600 ezer magyar hiánya miatt 15 %-al csökkent az ország teljesítőképessége,  15 %-al gyengébb lett a magyar gazdaság, mert a 600 ezer magyar már külföldi GDP-be termel és nem a magyarba?

                                                                                               

Orbán Viktor miniszterelnök a 2018 április 20-án, a Kossuth Rádiónak adott interjújában kifejtette, hogy a kétharmados győzelem a gazdasági eredményeknek és a biztonságot garantáló politikának tulajdonítható. A kormányfő a listázással kapcsolatban feltett kérdésre azt válaszolta, hogy az embereknek joguk van tudni arról mi történik az országban, mert a demokrácia alapja az átláthatóság.

Orbán Viktor kormányfő kijelentéseit alapvetésnek elfogadva két dolog következik:

1./  A gazdasági eredményeknek meghatározó, döntő szerepük volt abban, hogy a Fidesz 2 824 206 szavazatot kapott a választóktól. A Fideszre szavazó választók ezeket az adatokat, információkat a kormányzati propagandából, a kormányhoz közeli média tájékoztatásából ismerték meg. Amennyiben ezek az adatok, információk valótlan, hamis adatok, hamis információk voltak, úgy kijelenthető, hogy a választókat megtévesztették, becsapták, félrevezették, ami egyenértékű a választási csalással. A valós gazdasági és pénzügyi adatok, információk ismeretében merőben más lett volna a választás eredménye.

2./  A kormányfő listázással kapcsolatos kijelentése szerint az embereknek joguk van tudni arról mi történik az országban, ki kap Sorostól pénzt, mert a demokrácia alapja az átláthatóság. Amennyiben ez alapvetés, akkor kijelenthető, hogy az embereknek joguk van megismerni az ország helyzetét, a gazdaság állapotát jellemző fő adatokat, a valós gazdasági adatokat és információkat is, mert mint azt a kormányfő kijelentette, a demokrácia alapja az átláthatóság. Amennyiben 2018 április 8-án a magyar választók   hamis kormányzati tájékoztatás ismeretében,  megtévesztő kormányzati propaganda hatása alatt szavaztak, úgy ezt orvosolni kell. Erre egyetlen megoldás létezik, az országgyűlési választás megismétlése, pontosabban új országgyűlési választás kiírása.                                                                                                                           

Az ország helyzetét, a gazdaság valós állapotát jellemző legfontosabb adatok, információk meghatározóan befolyásolják a választók döntését. A valós adatok elhallgatása, hamis adatok és információk közlése pedig a választók megtévesztését jelenti, ami olyan súlyos hiba, hogy csak a választás megismétlésével, új országgyűlési választás megtartásával javítható ki.

A polgári jog szerint egy szerződés megtámadható a megtévesztés felismerésekor. Ahogyan szerződés vonatkozásában kimondható megtévesztés esetén az érvénytelenség, úgy a választás is érvénytelennek tekinthető, ha a választók tévedésben, megtévesztésben voltak amikor szavaztak.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                

Ausztriában egy jóval kisebb súlyú eset miatt az Alkotmánybíróság döntése alapján megismételték a választás második fordulóját, mert a Szabadság Párt megkifogásolta, hogy két szavazókörben a választás befejezése előtt elkezdték a szavazatok számlálását. Ott demokrácia van.

Kérdés, hogy Magyarországon a Bíróságnak vagy az Alkotmánybíróságnak van joga dönteni a választás megismétléséről, pontosabban új országgyűlési választás megtartásáról amennyiben megtévesztésre hivatkozva erre irányuló kérelem, beadvány érkezik.


AZ ORSZÁG HELYZETE

A magyar társadalom ugyan elégedetlen volt a 2010 előtt létező állapotokkal, de a kétharmaddal sem adott felhatalmazást a gazdasági és társadalmi rendszer ilyen mértékű átszabására.  A 2010-ben hatalomra került politikai elit mindent elvet, ami a fejlett világban cél és a fejlett gazdaság vagy a jóléti társadalom működésében fontos illetve meghatározó.

A demokratikus értékrend, az egyenlő elbánás elve, az arányosság már csupán orbáni mértékben érvényesülhet Magyarországon. A keleti nyitás nem csupán irányváltást jelez, de annak tagadását is, ami a fejlett nyugathoz kötött bennünket. Új értékrend érvényesül, új társadalom- és gazdaságformáló nézetek, új elvek és víziók mentén alakulnak a működés új rendjét formáló szabályok.

Az Európai Unióban Magyarország az egyedüli tagállam, ahol nem az európai értékrend alapján álló demokratikus jóléti rendszer építése a cél, hanem egy merőben új vízió, az illiberális munkalapú rendszer megvalósítása.

A magyar gazdaság húzó ágazata nem a termelés vagy szolgáltatás lett, hanem a kommunikáció, ami komoly sikerként tudja eladni azt ami valójában nincs. A hatalom kommunikációs gyára elszakítja az embereket a valóságtól.

A rendszerváltást követően a politikai erők között talán egy dologban volt egyetértés. Abban, hogy a fejlett nyugati világhoz akarunk tartozni, a mintát számunkra a fejlett nyugati országok jelentik.  A 2010-ben hatalomba került politikai elit felrúgta ezt a konszenzust, új célok, új víziók lettek. A nyugathoz való tartozás hangsúlyozása helyett már a függetlenségért folytatott harc a téma és az új irány kelet lett.

A magyar politika nem tud kikeveredni a harcból és a Magyarország számára a Marshall-segélynél nagyobb mértékű uniós támogatást folyósító Európai Unió is az ellenséges oldalra került. Ebből az lett, hogy még ugyan beszélnek velünk, ha muszáj, de már igazán nem tekintenek bennünket közéjük tartozónak.

Magyarország újra sodródik, a biztosat feladva új kapaszkodót keres. A baj ezzel az, hogy a sodródás a nyomorzónába viheti az országot és akkor majd generációk küzdelme kell hozzá, hogy kikerüljünk a szegénysorról.

A magyarok kétharmada szerint rossz irányba mennek a dolgok. Egy szűk hatalmi csoport már leplezetlenül a sajátjának tekinti Magyarországot, sajátjaként bánik az ország adta lehetőségekkel és az ország javaival.

Kérjük vissza Magyarországot!A MAGYAR  GAZDASÁG HELYZETE

Orbán kormányzásának 8 éve alatt a magyar gazdaság a térség talán leggyengébb gazdasága lett. Versenyképességben és szinte mindenben az utolsók vagyunk a térségben. A magyarok viszont egy jobb életet szeretnének,  azt, hogy legalább olyan javulás legyen nálunk is mint a szomszédos volt szocialista országokban. De kiszámítható, hogy Orbán rendszeréből nem hozható ki több ennél a nyomorgós életszínvonalnál, mert a rendszer erre van beállítva.

Évek óta óta halljuk, hogy jobban teljesítünk! Majd megfejelték azzal a kormányzati propagandával, hogy Magyarország erősödik.  A statisztika szerint viszont már minden környező országban jobban élnek nálunk, csak a balkáni övezet néhány országa tartja velünk csóróságban a lépést.  2010-ben még hasonló szinten voltunk a lengyelekkel és szlovákokkal. Mostanra az átlag szlovák és az átlag lengyel már kétszer olyan gazdag mint az átlag magyar. Akik régebben az itteni állapotokat és életszínvonalat irigyelték, azok már jóval leelőztek bennünket! A környező országok már mind dinamikusan fejlődnek, mi meg csak a propaganda szintjén. Utolsók vagyunk az egészségügyben is, nálunk jut a legkevesebb orvos 10 ezer betegre a térségben. Éljenezzük a jobban teljesítő magunkat, a vezetésünket, a fejlődés meg mint a szélvész elhúz mellettünk

Nem lettünk a térség termelési központja, a déli, keleti kereskedőházak nem hoztak számottevő piacot. Szinte semmi nem jött be abból, amit ígértek. MI a valóság? Az, hogy az uniós támogatás infúziója tartja stabil állapotban a magyar gazdaságot. Mi a valóság? Az, hogy maradt a csóróság, nyomor, elégedetlenség és akinek ebből elege van az lelép, elmegy oda, ahol a nyugati fogyasztó kultúra őrületében részesülhet, bár ők ezt ott tisztességes megélhetésnek mondják. Akik pedig itt maradnak azok fogják megfizetni az orbáni kitérő árát.

Amikor leállt a nagy autógyárakban a termelés  a megrendelések csökkenése miatt, ráadásul Brüsszel se utalta az aktuális uniós  támogatást több hónapon keresztül ami miatt leálltak építkezések is, akkor a nulla közelébe zuhant vissza a gazdasági növekedés.

Lehet a munkaalapú gazdaság víziójáról ábrándozva nagy terveket szőni, hogy majd Magyarország lesz a térség termelési központja. Lehet hangzatos kijelentésekkel izzitani a mélymagyar büszkeséget, hogy már mi adjuk a példát az összeomlása előtti állapotban a jólét romjain fetrengő nyugatnak. Mert ők a múlt, mi meg jövő. Már a mi térségünk lett Európa gazdasági fejlődésének motorja.

De amikor a hanyatló, önmagába roskadó nyugat nem utalja a magyar gazdaságot infúzió módjára stabilizáló uniós támogatást, akkor jön a kijózanodás és annak pánikszerű felismerése, hogy munkaalapú illiberális erkölcsi és gazdasági fölénye inkább még csak szavakban létezik. Uniós támogatás nélkül padlót fognánk.

Magyarország olyan mértékű uniós támogatáshoz jut 2007 és 2020 között, ami az egykor a magyaroknak és osztrákoknak szánt Marshall-segély összegénél 8-szer nagyobb összegű támogatást jelent. Magyarország, a magyar nép számára a jelenlegi helyzet egyszeri és valószínűen soha vissza nem térő lehetőséget jelent.

Az osztrákok, a nekik juttatott - mai áron 7 milliárd eurónak megfelelő - Marshall-segélyből virágzó gazdaságot és jólétet teremtettek. Magyarországon az eddig felhasznált 9 ezer milliárd forint - 30 milliárd euró - felhasználásából nem lett jólét, sőt, mi inkább vergődünk mint szárnyalunk, és több millió magyar ember a biztos megélhetés helyett inkább túlélési gyakorlatnak gondolja az életét.

Pedig most minden adott volt hozzá, hogy teljesüljön a magyar himnuszból a " Hozz rá víg esztendőt " óhajunk. Magyarország számára ez az utolsó és valószínűen soha nem ismétlődő esély arra, hogy csatlakozzon Európa gazdagabbik feléhez és Magyarország ne legyen Európa szegényháza.                    


FOGLALKOZTATÁS


Hamis, valótlan, megtévesztő állítás, hogy már 4,4 millióan dolgoznak Magyarországon.

Hamis, valótlan, megtévesztő állítás, hogy már 4,4 millióan fizetnek adót Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök számos ünnepi beszédében, nyilatkozatában büszkélkedett vele, hogy már 4,4 millióan dolgoznak Magyarországon és már 4,4 millióan fizetnek adót, pedig 2010-ben, amikor átvették a kormányzást még csak 3,7 millióan dolgoztak és csak 1,8 millióan fizettek adót. Ezek az adatok, információk hangzottak el kormánytagok, miniszterek, államtitkárok beszédeiben, nyilatkozataiban és ezeket az adatokat sulykolta a közmédia és a kormányhoz közeli média is. Ezek az adatok jutottak el a választópolgárokhoz, ennek ismeretében hozták meg döntésüket, amikor 2018 április 8-án elmentek szavazni.

A FIDESZ 1 millió munkahelyet ígért programjában megcélozva a teljes foglalkoztatottságot. A miniszterelnök és kormánytagok beszédeiből azt is megtudhattuk, hogy ez időarányosan teljesült, mert 738 ezer új munkahely jött létre.

A statisztika 4,4 millió foglalkoztatottat tart nyilván. Hamis valótlan állítás, a választók megtévesztése, hogy a 4,4 millió foglalkoztatottból már 4,4 millióan dolgoznak Magyarországon, mert a 4,4 millió foglalkoztatottból legalább 600 ezer magyar külföldön dolgozik és külföldi GDP-be termel, nem a magyarba. Valójában 3,8 millió fő foglalkoztatott - 100 ezerrel több mint a Bajnai-kormány idején - dolgozik és fizet adót  Magyarországon, közülük 1 millióan a költségvetésből kapják fizetésüket. És ha az nem igaz, hogy 4,4 millióan dolgoznak Magyarországon, akkor a munkanélküliségi adat sem lehet igaz.

A külföldön dolgozó 600 ezer magyar nem Magyarországon fizet adót, így az az állítás is hamis, valótlan, megtévesztő állítás, hogy már 4,4 millióan fizetnek adót Magyarországon.

Persze lehet azt állítani statisztikai alapon, hogy a Berlinben mosogató bölcsész, a Londonban dolgozó altatóorvos és a Hamburg kikötőnegyedében a testét áruló nyírségi örömlány magyarországi foglalkoztatottnak tekinthető, mert Magyarországon van állandó bejelentett lakcíme. De az már csalás, hazugság, megtévesztés, ha azt állítja bárki, akár a kormány részéről, hogy ők Magyarországon dolgoznak és Magyarországon fizetnek adót.

Mert ők külföldön végzik tevékenységüket és külföldön fizetnek adót is. Ezért az az állítás, hogy ők itt Magyarországon dolgoznak és itt Magyarországon a magyar költségvetésbe fizetnek adót, valótlan, hamis állítás és ez a magyar választópolgárok megtévesztésének, félrevezetésének tekinthető.

Ezek nem súlytalan információk, hanem az ország, a gazdaság állapotát, a foglalkoztatottságot, a gazdaság teljesítményét jellemző fő adatok, fontos információk.

Ha 600 ezer magyar dolgozik külföldön, akkor nyilvánvaló, hogy 600 ezer egységnyi teljesítmény hiányzik a magyar gazdaság kapacitásából és ezt jogukban áll tudni a magyar választóknak.                    

                  

738 EZER ÚJ MUNKAHELY

Nem jött létre 738 ezer új munkahely mint azt a kormány és a kormányhoz közeli média állítja.


A Fidesz programjában teljes foglalkoztatottságot és ehhez 1 millió új munkahelyet ígért. A miniszterelnök mellett mások, így kormánytagok is gyakran hivatkoztak arra, hogy időarányosan teljesült a kormánypárt ígérete, mert a 2010 óta eltelt időszak alatt 738 ezer új munkahely jött létre. Részletes kimutatás, tájékoztatás nem lett közreadva erről.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint 2010-ben 3,7 millióan dolgoztak, ami 3,7 millió munkahelyet jelent, ha ehhez hozzáadjuk a 738 ezer új munkahelyet, akkor 4,438 millió munkahelynek kell léteznie Magyarországon. Csakhogy a 4,4 millió foglalkoztatottból több mint 600 ezer fő külföldön dolgozik és nyilvánvaló, hogy az ő külföldi munkahelyük nem az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának eredményeként jött létre. A 738 ezer új munkahelyet a külföldön dolgozók tévesen beszámított 600 ezer munkahelyével csökkentve kiderül, hogy valójában csak 138 ezer új munkahely jött létre.

A választók, a médiából megismert, a kormány által közreadott gazdasági eredményekből, adatokból, információkból tájékozódnak. Hamis, megtévesztő, a választókat félrevezető állításnak tekinthető a kormánypropaganda állítása, hogy 738 ezer új munkahely jött létre 2010 óta.

Amennyiben valóban létrejött volna 738 ezer új munkahely, akkor az nagyjából azt jelenti, hogy 250 db olyan kapacitású gyárnak kellett volna bekapcsolódni a magyar gazdaság teljesítményébe, mint a 3000 ezer fő foglalkoztatására képes MERCEDES gyár. Amennyiben 250 db ilyen kapacitású, összesen 738 ezer főt foglalkoztató gyárral bővült volna a magyar gazdaság teljesítménye, akkor az 190 %-os GDP növekedést eredményezett volna, vagyis az évi 3-4 %-os gazdasági növekedés helyett az elmúlt években évi 30-40 %-os gazdasági növekedés lett volna a jellemző.

Amennyiben a 738 ezer új munkahely nem gyárakban, hanem kisvállalkozásoknál jön létre, az azt jelentené, hogy országosan 147 ezer átlagosan 5 főt foglalkoztató kisvállalkozás létrejöttéről beszélhetünk, ami ha nem is MERCEDES léptékű teljesítmény növekedést eredményez, de évi 10 %-hoz közeli gazdasági növekedést biztosan hozott volna. Ha a 738 ezer munkahelyet arányosan elosztjuk az országban,  akkor ez egy 1000 fős faluban 73 új piaci munkahely létrejöttét, egy 400 fős faluban pedig 30 új piaci munkahely létrejöttét jelentette volna.

Vidéken  minden településen felmérhető, hogy átlagosan létrejött-e 1000 lakosra vetítve 73 munkahely, akár kis vagy közepes vállalkozás formájában. Ha ez így történt volna, nem a közmunka lenne vidéken szinte az egyedüli munkalehetőség és megélhetési forrás.                                                 

                                                                                                                                   

ÁLLAMADÓSSÁG


A kormány és a kormányhoz közeli média elhallgatta, hogy az orosz és kínai hitel felvételével 15 %-al nő a magyar állam adóssága, ehelyett az államadósság csökkenéséről beszéltek.

A kormány valamint a kormányhoz közeli média és közmédia a választás előtti időszakban csökkenő államadósságról beszélt, elhallgatva, hogy a 80 milliárd eurós nagyságú államadóssághoz, hozzáadódik az orosz és kínai hitel felvétele miatt 12 milliárd euró, ami a 80 milliárdos államadósság 15 %-os növekedését jelenti. A 92 milliárd euróra duzzadó államadósság már túl nagynak látszik a 110 milliárd eurós egy évi magyar GDP-hez képest.

Ezzel egyes szakértők szerint olyan adósságcsapda jön létre, amely mélybe ránthatja Magyarországot. Ez az ország jövőjét, a magyar fiatalok jövőjét és terheit meghatározó olyan fontos pénzügyi téma, amelynek nyilvánosság elé tárása mindenképpen szükséges lett volna. Ennek elhallgatása, a választók irányában annak kommunikációja, hogy csökken az államadósság, a választók megtévesztéseként, a választók félrevezetéseként értékelhető.

A helyzet valójában még aggasztóbb, ha azt vizsgáljuk, hogy a 15 %-al nagyobb államadósság visszafizetésének fedezetét egy 15 %-al gyengébb magyar gazdaságnak kell kitermelni. A statisztika szerint szerint ugyan 4,4 millióan dolgoznak Magyarországon, mert a statisztika beleszámolja a külföldön dolgozó több 600 ezer magyart is, de valójában az ő munkájuk azt a külföldi GDP-t gyarapítja, ahol dolgoznak, ők nem a magyar GDP-be termelnek. 600 ezer magyar dolgozó teljesítménye nem számítható bele a magyar gazdaság teljesítményébe és ők nem  a magyar költségvetésbe fizetnek adót. Így ők sem munkájukkal, sem adójukkal nem járulnak hozzá a 15 %-al nagyobb államadósság visszafizetéséhez.

Elmondható, hogy 15 %-al nő az államadósság, ugyanakkor a külföldön dolgozó 600 ezer magyar hiánya miatt 15 %-al csökkent a hitel visszafizetéséhez szükséges bevételt megtermelő magyar gazdaság teljesítőképessége,  munkaerő kapacitása, ami nem túl biztató a jövőre nézve. Ennek elhallgatása is a választók megtévesztéseként értékelhető.                                                                    

             

A MAGYAR GAZDASÁG EREJE


Mi adja a magyar gazdaság erejét? A választ a legilletékesebb, a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor adta meg erre a Kossuth Rádió egyik péntek reggeli műsorában adott interjúban. A miniszterelnök kijelentette: Magyarországnak nem kell megijednie, nincs rászorulva senkinek a pénzére, megáll a saját lábán, ha nem áramolna Magyarországra az uniós támogatás, akkor is sikeresek lennénk. A miniszterelnök kifejtette, hogy sosem tekintette csodának az uniós forrásokat, a magyar gazdaság uniós források nélkül is működtethető. A magyar gazdaság elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon egy változáshoz, és egy új helyzetben is sikeres lenne, mert a magyar gazdaság motorja a magyar emberek munkája.

Amit a miniszterelnök elmondott, pontosan megvilágítja a probléma lényegét, azt, hogy miért sérülékeny és miért képtelen további fejlődésre a magyar munkaalapú gazdaság. A munkaalapú rendszert teljes foglalkoztatásra tervezték, csakhogy ebből már most hiányzik legalább 600 ezer ember, 600 ezer egységnyi teljesítmény. Ők papíron, a statisztika, meg a propaganda szerint itt vannak, de valójában külföldön dolgoznak, az ottani GDP-t gyarapítják és az ottani költségvetésbe fizetnek adót.

Orbán Viktor miniszterelnök álláspontja szerint a magyar gazdaság motorja a magyar emberek munkája, csakhogy ennek a motornak a teljesítménye 600 ezer egységgel, a külföldön dolgozó 600 ezer magyar ember munkájával, 15 %-al  csökkent.

Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint a magyar gazdaság uniós források nélkül is működtethető, ami kétségeket ébreszt, mert valójában a magyar gazdaság növekedését az uniós pénz pumpálja. A beruházások jelentős részét uniós forrásból finanszírozzák, ha nem lenne forrás a finanszírozáshoz nem lennének beruházások, megrendelések, kivitelezések, kiesne a gazdasági növekedés egy szegmense. Akik pályázaton nyernek uniós támogatást, abból eszközöket, gépeket, termékeket, szolgáltatást vásárolnak, így az uniós támogatás révén kapott pénz bekerül a gazdasági körforgásba, növeli a magyar GDP-t, gazdasági növekedés lesz belőle.

Azt mondja Orbán Viktor miniszterelnök, hogy magyar gazdaság uniós források nélkül is működtethető. Megkerülhetetlen kérdés: önmagában a magyar emberek munkája uniós támogatás nélkül képes lett volna gazdasági növekedést teremteni, értéket előállítani? Ha az EU nem adná az uniós támogatást, akkor ki finanszírozná azt a sok beruházást, amiből a sok megrendelés, a sok munkalehetőség van és ami pumpálja a gazdasági növekedést? Ha nem jönne az uniós támogatás, akkor honnan lenne pénz vállalkozások fejlesztéséhez, utak építéséhez, vasúti felújításokhoz, uszodák, sportlétesítmények építéséhez, kórházak felújításához?

Hatalmas taps kísérte a miniszterelnök-pártelnök, Orbán Viktor mondatait a Fidesz tisztújító kongresszusán, amikor arról volt szó, hogy a nyugati elit korának vége lesz Európában és ez csak idő kérdése. Erre a biztosítékot azok a megélhetésükért küzdő, keményen dolgozó emberek jelentik, akik biztonságot és rendet akarnak. Biztonságot és rendet akarnak, nem a nyugati fogyasztói kultúra őrületét. Csínján kéne bánni a szavakkal, nehogy beteljesüljenek. Mert ez az irány finoman fogalmazva nem túl átgondolt megközelítés, ugyanis a magyar munkaalapú gazdaság számára a nyugati fogyasztói kultúra őrülete biztosítja a megrendelést, a munka lehetőségét, az export lehetőségét.

A Magyarországon gyártott autók és számos fogyasztói cikk felvevő piaca a nyugati fogyasztásőrült társadalom. A magyar export 80 %-a eus piacra megy, ebből 60 % német piacra a nyugati fogyasztásőrült kultúra kiszolgálására. Amennyiben akár csak részben teljesülne Orbán Viktor miniszterelnök víziója, hogy a nyugati elit korának vége lesz, a nyugati fogyasztói társadalom összeomlik, az történelmi csapást jelentene a magyar gazdaságra. Egyszerűen nem lenne kinek termelni, a termelés felére is visszaeshetne.

Abból a szempontból talán érthető a miniszterelnök víziója, ha itt nem lesz jólét, akkor máshol se legyen. Legalább gondolati szinten nullázzuk le a nyugati jólétet, jósoljuk meg annak összeomlását. Mert Orbán illiberális munkaalapú rendszere garancia arra, hogy amíg itt ez a rendszer működik, addig nem lesz jólét. Jólét ott várható, ahol nagy a hozzáadott tudás aránya, ahol magas technológiai szinten termelnek, ahol a szolgáltatás sokfélesége létezik koncentráltan, amivel megcsapolható a fogyasztó pénztárcája. Ahol turisták özöne költi a pénzét a sok látványosság vagy a feeling miatt, ahol bankok garmada termeli a pénzt. Na most ilyen nálunk nincs. Ugyan 2010 környékén volt szó egy ilyen modellről. A B-modell terve ott volt a kormányfő asztalán, de azt rögtön el is vetették. A munkaalapú gazdaság szisztémája nyert a jóléti B-modellel szemben. Pedig komplementer módban a két modell együtt is alkalmazható lett volna.

Mi a valós helyzet? A magyar munkaalapú gazdaság ereje, teljesítőképessége 15 %-al csökkent, mert 600 magyar foglalkoztatott már külföldi GDP-be termel és nem a magyar GDP-be. Ugyanakkor a magyar államadósság 15 %-al nőtt ami rendkívüli terhet jelent majd az ország és a magyar gazdaság számára. Amennyiben elfogadjuk Orbán Viktor miniszterelnök álláspontját, hogy a magyar gazdaság motorja a magyar emberek munkája, akkor kijelenthető, hogy a motor teljesítménye 15 %-al csökkent.

Munkaalapú lett a rendszer, de már nincs hozzá munkás. Beruházások, építkezések állnak le munkaerő hiány miatt. Már nem a munkahely hiányával van a baj, sokkal inkább a megélhetéssel. A munkaerő hiány pótlására külföldről hoztak vendégmunkásokat, felkészítették őket, majd amikor megkapták papírjaikat a szakszervezet szerint leléptek nyugatra, ahol jóval többet kereshetnek.

A magyar munkaalapú gazdaságnak nincs tartalék munkaerő kapacitása a gazdasági növekedéshez. A gazdasági növekedést eredményező termelésbővítéshez jelentős számú új munkaerőre lenne szükség, de a már működő termelő kapacitások is munkaerő hiánnyal küzdenek. Úgy néz ki, hogy a munkaerő hiány behatárolja a gazdasági növekedést, nem lesz kivel bővíteni a termelést, nem lesz munkaerő új beruházáok elindításhoz és működtetéséhez. Ráadásul új kivándorlási hullám indult, ami csak ront a helyzeten.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

MIGRÁNSOK,  BETELEPÍTÉSI KVÓTA
SOROS ZSOLDOSAIMagyarországon a betelepítési kvóta illetve a migránsok vonatkozásában ránk ömlő információból kevés a hiteles, valós helyzetet bemutató információ, a nagyobb rész a politikai érdeket szolgáló propaganda. Ennek súlya nem kerülne mérlegre, ha a félrevezető, megtévesztő információk nem befolyásolták volna a választókat abban, hogy kire szavazzanak.

Az országot elözönlő, az asszonyokat erőszakoló migránsokkal való riogatás olyan félelmet keltett, amely erősen befolyásolta a választás kimenetelét. Ennek vonatkozásában vannak olyan tényezők, elemek, melyek megtévesztő, félrevezető hatásáról nincs értelme vitát nyitni, ugyanakkor van több olyan tényező, amely konkrét megtévesztésként értékelhető, a választók tévedésbe ejtése kapcsán is említést érdemel.

Elsőként érdemes említeni a Soros Fund Management volt pénzügyi vezetőjével, Tracie Ahernnel folytatott beszélgetés félrefordítását, mely alapot adott olyan magyar emberek hitvány megtámadására, akiknek semmi közük Soros Györgyhöz vagy a migránsokhoz. Tracie Ahern a beszélgetés során említést tett arról, hogy Soros alapítványaiban világszerte mintegy kétezer ember dolgozik. A vélhetően tudatosan félreértelmezett és torzított fordítás lett az alapja, kiindulópontja annak a hisztériának, gyűlöletkeltésnek, amely során már Soros György 2000 magyar zsoldosáról beszéltek, direkt elhallgatva, hogy világszerte van 2000 alkalmazottja a Soros támogatta szervezeteknek.

Majd lista jelent meg Soros zsoldosairól, melyen olyan egyszerű magyar emberek, köztük gépkocsivezetők, portások, takarítónők, technikusok, kézbesítők is szerepeltek egyes híroldalak szerint, akiknek semmi közük nem volt Soros Györgyhöz, sem a migránsokhoz, mint ahogyan arról sem volt tudomásuk, hogy foglalkoztatójuk Soros Györgytől anyagi támogatást kapott. Ez a legsötétebb időket idéző viszonyulás, amikor embereket bemondás vagy kitaláció alapján bélyegeztek meg és listáztak.

Nem árt tisztázni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Soros Györggyel szembeni állásfoglalása valójában a Soros György alapítványait elfoglaló volt SZDSZ-esekkel való konfrontációt jelenti. Nyilván nem alaptalan és főként lerendezetlen ügyről van szó, melybe azért sem érdemes jobban belemélyedni, mert nincs közünk hozzá. Vívják meg csatáikat, ha lehet főként a média frontján és ne mindenkit érintő jogi szabályozásokkal, intézkedésekkel. Nem akarunk a konfrontáció részesei lenni, még elvi vita szintjén sem. És főként nem akarunk a konfrontáció lerendezésére irányuló jogi és hatósági lépések mindenkit érintő elszenvedői lenni.

Ami pedig a migránsok betelepítését illeti akár kvótával vagy kvóta nélkül, vissza kellene térni a realitásokhoz. Az legyen Orbán Viktor miniszterelnök és Soros György vitája, hogy Soros migránsokat akar behozni Magyarországra, mi maradjunk a tényeknél. Az osztrák határ nyitott mégse jött egy migráns se Magyarországra, pedig ezrével jöhetnének. Mert a migránsok célországa: Ausztria, Németország és Svédország. A migránsok oda akarnak menni és ott akarnak élni, letelepedni ahol jóléti rendszer van. És az itteni állapot jó ideig még nem fog Magyarországra csábítani migránst. Amennyiben kvóta alapján, hatósági segédlettel ide hoznának százat vagy ezret, egy napig nem maradnának itt, hanem a nyitott határon mennének Ausztriába, Németországba. Amennyiben pedig lezárnák a belső határokat, az gazdasági összeomláshoz vezethetne, hiszen az itt gyártott alkatrészeknek, kamionokra rakott áruknak, termékeknek pontosan kell megérkezni a célállomásra. Németországban nem állhat azért órákig a termelés, mert az alkatrészeket szállító kamion a határon sorban áll.

Végül le kell szögezni: a déli határon szükség van a kerítésre és az erős határőrizetre. Nehéz elképzelni, hogy ennek lebontását akarná józan magyar politikai erő.

A betelepítési kvóta illetve a migránsok vonatkozásában pedig minden politikai pártnak, politikai erőnek egyértelműen és határozottan állást kell foglalni. Az pedig alapvetés, hogy minden magyarországi politikai erőnek tiszteletben kell tartani a magyar emberek döntését

És végül a Magyar Civil Mozgalom tudásközpontjának - think tankjének - kapcsolódó anyaga, amely alapján felvethető kérdés az Orbán-kormány felé, külpolitikai vonatkozásban miért nem élt azzal a támadhatatlan érveléssel, amely alapján Magyarország vonatkozásában eltekintenének migránsok kvóta alapján történő betelepítésétől.

Igen fontos, ám elhallgatott, a híradásokban nem szereplő tény, hogy az EU felajánlott egy olyan méltányos megoldást Magyarország számára, hogy Magyarország a betelepítés nyílt megtagadása helyett álljon elő olyan érvvel, indokkal, amely méltányolható és erre tekintettel mellőzhető a Magyarország esetében a kvóta szerinti betelepítés.

A magyar civiles tudásanyag szerinti érvelés lényege:

Magyarország védi az Európai Unió déli határát, ehhez műszaki és élőerős határvédelmet biztosít, úgy, hogy nem kér támogatást hozzá az Európai Uniótól.

A műszaki és élőerős határvédelem ellenére is naponta jelentős számú migráns lép át a magyar határon, akikkel a magyar hatóságoknak foglalkozni kell. Ez havonta jóval nagyobb létszámot jelent mint a betelepítési kvóta alapján Magyarországra érkező migránsok száma lenne.

Magyarország speciális helyzetéből adódóan - a magyar határ az EU déli határa - Magyarország nem tudja elkerülni, hogy a magyar határon illegálisan átlépő migránsok legyenek folyamatosan magyar területen, akiknek létszáma folyamatosan meghaladja a betelepítési kvótában megjelölt létszámot. A szerb-magyar határon átjutó migránsok száma a dupla kerítés miatt ugyan jelentősen lecsökkent, viszont emiatt jelentősen nőtt a román-magyar határon Magyarország területére belépő migránsok száma. Az Európai Unió más, külső eus határral nem rendelkező tagállamai esetében ilyen helyzet nem áll fenn.

Az Európai Unió dupla terhet rakna Magyarországra azzal, ha az illegális határátlépés révén Magyarországon tartózkodó migránsok mellé a betelepítési kvóta szerinti migránsokat is be kellene fogadni a magyaroknak. Ez az uniós szolidaritás elvére hivatkozva sem elvárható aránytalan tehermegosztást jelentene. Az illegális határátlépés miatt magyar területen tartózkodó migránsok száma folyamatosan meghaladja a betelepítési kvótában megjelölt létszámot, akiknek ellátásáról, szállásáról, élelmezéséről folyamatosan gondolkodni kell.

Magyarország az Unió déli határának védelmével és a EU déli határán illegálisan átlépő és Magyarország területén tartózkodó migránsok helyzetének kezelésével olyan mértékű terhet vállal, ami mellé nem tud a betelepítési kvóta alapján migránsokat befogadni. Magyarország nem tud dupla tehertételt vállalni.

Magyarország megbízhatóan biztosítja az Európai Unió déli határának védelmét. E nélkül, ennek hiányában, Ausztriának, Németországnak és más, a migránsok kedvelt célpontjainak számító tagállamnak napi több ezer, több száz migráns beáramlásával és az ennek révén előállt helyzet kezelésével kellene számolni.

Ha Magyarország csupán egy napra vagy egy hétre könnyítene a határőrizeten, akkor több tízezres menetoszlop indulna meg Ausztria és Németország irányába.

Németország, Ausztria, Svédország határozott kérése Magyarország felé, hogy biztosítsa az uniós magyar határ erős védelmét.                                                                                                        

                                                                                                                                                               

HAMAR  TAMÁS

HOGYAN ÉRTELMEZI EGY FIDESZES KOMMENTELŐ ORBÁN FENYEGETÉSÉT?


Sokan, sokféle véleményt mondtak Orbán Viktor kormányfő március 15-i beszédében említett elégtételről, amit sokan fenyegetésként éltek meg. Az alábbiakban egy fideszes kommentelő értelmezését adom közre, a vonatkozó 3 komment szó szerinti leiratával.

2018 április 15-én a 888.hu kommentelő oldalán HAMAR TAMÁS nick névvel közzétettem egy kommentet, majd jött rá egy válasz, melyre én is írtam újabb kommentet.  Ennek linkje:  https://888.hu/article-nezzuk-hogy-all-most-az-ellenzek

A 3 komment leirata szó szerint:

Hamar  Tamás

A Fidesz a sírját ássa azzal, ha mindenkit Soros ügynökének bélyegez, aki nem mellette van illetve másképp gondolkodik. Ez már Kádárnak se jött be, pedig ők is rafkósak voltak. Ez a tüntetés nem az ellenzék mellett szólt, hanem Orbán ellen. A március 15-i fenyegetése nincs elfelejtve, mint ahogyan az se, hogy egyszerű adminisztrátorokat, technikusokat, kézbesítőket Soros zsoldosaként, a nép ellenségeként jelöl meg névvel a nagy nyilvánosság előtt. Holott semmi közül Soros céljaihoz, ideológiájához, csak egyszerűen ott a Soros által támogatott szervezetnél találtak maguknak munkát. Ha ez az illiberalizmus, akkor nagyon rossz irány. Már az is disznóság volt, hogy a demokráciából kilopták a szabadságot, de ez a besorolás, emberek nyilvántartása, bélyegzése, nyílt pellengérre tétele a náci időket kezdi idézni.

Aranyi Gábor  Hamar  Tamásnak

 Szívesen vállalnék munkát - pusztán és kizárólag megélhetési célzattal!!!! - annál a különítménynél, ami téged a legközelebbi dögkúthoz tessékel. MÁÉRT, Pethőiván felmenője is "csak gépírónő" volt az ÁVH-nál. Majd én is csak gépírok. Míg téged taposnak belefelé a kútba. Na, milyen keresztény lelkületem van? Höhöhö...
Némethonban aggódj a demokráciáért, Hollandiában, ahol EGY KOMMENTED MIATT elveszítheted az állásodat, legjobb esetben csak az ajtót rúgják rád éjjel kettőkor.
A Fidesz jelenleg testületileg ül és röhög rajtatok - ti magatok ássátok a saját sírotokat..., illetve, már bele is estetek a magatok ásta verembe... Már csak az éppen soros csicskákat kell utánatok rugdosni, aztán jöhet a TEREX.
   
Hamar  Tamás   Aranyi  Gábornak

Jól értem én, hogy te már most egy a hitleri időszakból ismert náci különítmény létezéséről elmélkedsz, ami lesz vagy tán már van is, és annak tagjaként munkálkodnál honfitársad dögkútba lövetésén és beletaposásán, mert így lehet megszabadulni attól, aki másképp gondolkodik, egyébként nincs más bűne, csak annyi, hogy nem kussol és nem igazodik. És te azt állítod, ezzel a Fidesz maximálisan egyetért, sőt : a " Fidesz jelenleg testületileg ül és röhög... " . Mert aki nem úgy gondolkodik ahogyan a Fidesz elvárja az dögkútba való és én utánam ezen elv alapján az éppeni soros csicskákat így kell dögkútba rugdosni, aztán jöhet a TEREX. Ebből annyi vita nélkül érthető, hogy nem jön, hanem már itt van a vérgőzös fasizmus. Nem vicc volt, amit Orbán mondott március 15-én a leszámolásról. De mi az a TEREX?


Nincs mit hozzáfűzni.   A link ismét: https://888.hu/article-nezzuk-hogy-all-most-az-ellenzek                                 


JANKOVICS   ANNA

MAGYAR LIBERALIZMUS

Létezik tiszta magyar liberalizmus, melyet a nagy magyar elődök is vallottak. Ennek köre és tartalma támadhatatlan. A  Baranyai-féle modell szerint 5 fő szabadságunk van. Ez jelenti a tiszta magyar liberalizmust.

AZ 5 FŐ SZABADSÁG 

1./  SZABADNAK SZÜLETNI.

2./  SZABADON ÉLNI.

3./  SZABADON CSELEKEDNI.

4./  SZABADON SZÓLNI.

5./  SZABADON VÁLASZTANI.

Amikor fideszesek libsiznek, akkor az 5 fő szabadság iránt elkötelezett magyar hazafiakat támadják. A kérdés, hogy a fosztóképzős illiberális fideszes hatalom melyik fő szabadságunkat venné el vagy kurtítaná meg?

Illberális rendszer esetén Magyarországon mi adhat garanciát a tiszta magyar liberalizmus létezésére, és a tiszta magyar liberalizmus 5 fő szabadságának egyenkénti és együttes érvényesülésére?          

És milyen az illiberális szabadság? Ha a liberális jelentése szabadelvű, akkor az illiberális parancselvűt jelent?                                                                                                                                                               


A  FIDESZES  KÉTHARMAD  RECEPTJE

Ők - a fideszesek - is elismerték, nem számítottak ekkora győzelemre. Még az 50 %-ot meghaladó többségben sem voltak biztosak a hódmezővásárhelyi választás után kialakult közhangulat ismeretében. A választás napján tapasztalható kezdeti bizonytalanságot a beérkező adatok ismeretében aztán felváltotta a diadalittas ünneplés, a győzelem túláradó mámora. Ekkor még fontosabb volt önmaguk ünneplése, mint az ellenfél megtaposása.

De mi volt a győzelem receptje? Erre keresik ellenzéki oldalon és hírtelevíziók beszélgetős műsoraiban is a választ. Ennek részletesebb elemzése előtt annyit meg lehet jegyezni, hogy ennek az ellenzéknek ez a választás volt az utolsó esélye. Ami a választás előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy ellenzéki oldalon nem volt a közvélemény-kutatások által is mérhető olyan jelentős népszerűséget, többlet szavazatot hozó üzenet vagy történet, ami ellensúlyozta volna a FIDESZ befolyása alatt lévő média és közmédia által sulykolt üzeneteket.

Kellett volna egy olyan történet ami jóval erősebb mint a FIDESZ migránsokra, Sorosra épített története. A Fidesz naponta sulykolta portálokon, televízióban, rádióban, plakátokon, hogy veszélyben vagytok magyarok, veszélyben a hazátok és egyedül mi fideszes kormány tudunk és akarunk megvédeni benneteket. Az ellenzék meg ezt elintézte azzal, hogy idióta hazugság, nem érdemes foglalkozni vele. Az ő víziójuk szerint a nép sokkal bölcsebb annál, hogy elhiggyen ilyen ostobaságot és majd az ő programjuk, ígéretük meggyőzi a választókat, hogy rájuk adja szavazatát. Nem így lett.

De ennek az egésznek van egy technikai oldala is. A Fidesznek van egy agytrösztje, think tankje, ahol elemzik az éppeni helyzetet, majd kitalálják, hogy mi legyen, aztán gyorsan kis mintás mérésekkel, kis mintás közvélemény-kutatással tesztelik, hogy mennyire hatásos a kitalált megoldás, sőt több megoldás esetén azt, hogy melyik hatásosabb. Ennek a think tanknek része az a kreatív csoport, ahol kitalálják a lejárató cikkeket, ahol létező, ismert tényből vagy éppen kitalált eseményből felépítenek egy olyan történetet kiválasztott célszemélyre, célcsoportra, amiből az nem tud jól kijönni. Mindezt jól szervezetten és nagyon gyorsan képesek végrehajtani. Az esetek többségében csak a kitalált történet vázát, a rövid leírást adják oda újságíróknak, akik nem elég kreatívak hozzá, hogy ilyen sztorikat kitaláljanak, de a témavázlatból már képesek megírni a cikket, kiegészítve a körítéssel.

Na ez az ami nincs meg ellenzéki oldalon. Lehet ezért leszólni, elítélni a Fideszt, ami nem jelent megoldást, mert megoldás az lenne, ha az ellenzéki oldalon is lenne legalább egy ilyen agytröszt, think tank, akár közös pénzből fenntartott think tank, ami ellensúlya lehetne a fideszes think thanknek, fideszes agytrösztnek. Az igazsághoz tartozik, hogy van egy ilyen think tank, a magyar civiles think tank, ők számos olyan anyagot küldtek ellenzéki vezetőknek, melyek megakadályozhatták volna a fideszes kétharmadot, de ezt figyelemre se méltatták. Ezek a tudásanyagok, kampányanyagok kis mintás mérésekkel, magyar civiles kis mintás közvélemény-kutatással tesztelt anyagok voltak és alkalmazásuk esetén más kimenetele lehetett volna a választásnak.

Mert nem igaz, hogy ellenzéki oldalon nem volt szavazatokat vonzó megoldás, csak azt rosszul kezelték és gyengén kommunikálták. Sokan látták és olvasták a Fáj községben készült indexes riportot, melyben egy ottani lakos egy mondatban foglalta össze a lényeget, hogy a községben miért szavazott az egész falu a Fideszre: " Orbán adott tízezret, akkor miről beszélünk? "  A fáji nyugdíjas tömör összegzése mutatja, hogy a tízezer forintos Erzsébet utalványnak milyen meggyőző hatása lehet.

Kis mintás mérések szerint, amennyiben az MSZP egyedül indul és azt ígéri a nyugdíjasoknak, hogy kormányra kerülve nem csupán évente, hanem havonta ad 10 ezer forintos Erzsébet utalványt, ezzel akár - nyugdíjas szavazatokkal - megduplázhatta volna szavazatai számát. Az MSZP 13. havi átlag nyugdíjat ígért, ami azt jelenti, hogy minden nyugdíjas kapott volna évi 120 ezer forintot, 13. havi nyugdíjként. Csakhogy ennek híre nem jutott el a fáji nyugdíjashoz és sok más vidéki nyugdíjashoz se. Másrészt kommunikációs szempontból sokkal hatásosabb a ráígérés, az, hogy a Fidesz évente egyszer, az MSZP pedig minden hónapban adna Erzsébet utalványt, ami ugyanakkora kiadást jelentene a költségvetés számára, mint az ígért 13 havi átlagnyugdíj.

De ebben az is zavaró tényező volt, hogy az MSZP-vel választási együttműködésben induló DK nem adott volna 13. havi nyugdíjat. A Fidesz pedig nyomban igyekezett hitelteleníteni az ígéretet, hogy az MSZP-s kormány vette el a 13. havi nyugdíjat. Az MSZP Erzsébet utalványos ígéretét nem tudta volna hitelteleníteni, főként akkor, ha van egy think tank, amely azonnal legyártja az " ellenanyagot ".

A Fidesz győzelméhez terepmunka is kellett, ehhez kedvező terep volt a magyar vidék, ahol sok esetben a létezés egyetlen forrása a hatalomtól függő közmunka és persze az idősek nyugdíja. Itt nem kellett különösebb meggyőzés, a kiszolgáltatottság érzete nem hagy helyet a másként gondolkodásnak. És  fontos tényező volt a félelemkeltés, az asszonyokat erőszakoló migránsokkal való riogatás is. Kistelepüléseken, ahol mindenki elérhető, a befolyás sokkal erősebb. Vidéken sok esetben nem az öntudatos választó, hanem a félelem és a kiszolgáltatottság húzta be az ikszet a Fidesz listája és jelöltje mellé.                                                                                             

   

MI KELL A FIDESZ LEGYŐZÉSÉHEZ?

Először is kell egy olyan történet, ami üti a Fidesz történetét. Egy olyan történet, ami felülírja a félelemkeltésre, riogatásra épülő fideszes történetet, amiben első helyen ugyan ott a biztonság, de azt ne a felettünk gyámkodni akaró hatalom kegye biztosítsa, hanem a mi erős akaratunk eredményeként teljesüljön.

Kell egy olyan történet, amiben mindenki benne van, amiben benne van a fiatalok, középkorúak és idősek jövője és boldogulása. Kell egy olyan történet, ami sokaknak lehetőséget, a bajban lévőknek kiutat jelent, összességében pedig mindenkinek egy jobb élet lehetőségét hordozza.

Van ilyen történet.

Ez a történet, ami közös ügynek is nevezhető, a korrupció ügye. Pontosabban a korrupcióból bevételi forrást teremtő korrupciós bírság. A korrupciós bírság egyszerű értelmezhetőségében és az igazságérzetre irányuló hatásában felülmúlhatja a fideszes történetet, de a fideszes rezsicsökkentés történetét is.

A választók többségét ugyan bosszantja, de mélyebben nem igazán érdekli a korrupció. A korrupciós bírság viszont már egy új dimenzióba helyezi számukra is a korrupció témáját, mivel a történetbe bevonva közvetlenül érintetté válik a választó. A korrupciós bírsággal rövid idő alatt visszaszedhetők a korrupcióval, csalással lenyúlt közpénzek és egy robinhoodos fordulattal azt a nép kapja, extra nyugdíjemelés, közalkalmazotti béremelés, minimálbér adómentessége, jobb egészségügyi ellátás, számos más juttatás, összességében egy jóléti fordulat keretében.

A választó közvetlenül érintetté és érdekeltté válik a korrupcióval lenyúlt közpénzek visszavételében. Egyben az is világos lesz a választó számára, hogy csak akkor juthat a korrupciós bírsággal visszaszedett pénzből az őt megillető részhez, ha kormányváltás lesz és az kerül hatalomra, aki bevezeti a korrupciós bírságot. Ez pedig az ő szavazatától függ. Akkor lesz havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés, akkor lesz a bér 100 ezer forintig adómentes - ami mindenki számára plusz hai 15 ezer forintot jelent - , akkor lesz sokkal jobb gyógyítás és oktatás, az állam akkor tud 10 ezer kisvállakozást adni a vidéken élőknek, ha arra a pártra szavaz, aki kormányra kerülve bevezeti a korrupciós bírságot.

A korrupciós bírság bevezetése sok magyar választó igazságérzete számára jelentene valamiféle elégtételt, másrészt a korrupciós bírság bevezetése akkora plusz bevételt hozhatna a költségvetésnek, amiből elindítható lenne egy jóléti fordulat. A korrupciós bírságokból befolyó bevétel bőven fedezné a minden nyugdíjas számára egységesen biztosítandó havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés fedezetét a költségvetésben. A havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés érintene minden most nyugdíjban lévőt és minden nyugdíjba vonulót is. Akik ezután vonulnak nyugdíjba, azoknak is 20 ezer forinttal magasabb lehetne a havi nyugdíjuk.

A 2,6 millió magyar nyugdíjas és járadékos járandóságának havi 20 ezer forinttal történő emelése éves szinten  624 milliárd forint többlet kiadást jelentene a költségvetésnek. Megjegyzendő, hogy ez már akár most is bőven fedezhető lenne az elmúlt évben képződött 2000 milliárd forint plusz költségvetési bevételből.

2015-ben  848 milliárd forinttal nőtt a költségvetés adóbevétele, 2016-ban pedig 490 milliárddal, 2017-ben pedig 640 milliárddal, mégsem történt a költségvetés bevételével arányos nyugdíjemelés, mert stadionokra és luxusberuházásokra, ment el a pénz. És akkor még a költségvetés plusz bevételei között nem lett említve a külföldön dolgozó magyarok által hazautalt 1200 milliárd forintból képződő 700 milliárd forint plusz költségvetési bevétel, ami önmagában elég lenne a havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés fedezetének biztosításához.

A korrupciós bírságokból befolyó költségvetési bevételekből rendezni lehetne a devizahitelesek helyzetét és elindítható lenne egy nagy országos bérlakásépítési program is.

Különböző típusú korrupciós bírságokkal több mint évi 1500 milliárd forint, 10 év alatt legalább 15 ezer milliárd forint lenne becsatornázható a magyar költségvetésbe. Évi legalább 1500 milliárd forint plusz bevétel lenne elkölthető jóléti intézkedésekre, nyugdíjemelésre, béremelésre, az egészségügy helyzetének rendezésére, modern CT és MR berendezések beszerzésére, orvosok, ápolók bérének jelentős emelésére, a várólisták minimálisra csökkentésére, a minőségi oktatás megfinanszírozására. Szakértők szerint 2-3 kormányzati cikluson keresztül fenntartható a korrupciós bírságokból származó költségvetési bevétel révén finanszírozható jóléti fordulat, a jóval kedvezőbb életszínvonal és életminőség. Ennyi idő alatt pedig beérhetnek az új gazdaságfejlesztések, amelyek a korrupciós bírságok kifutása után majd pótolják az emiatt kieső költségvetési bevételt.

A bírságolás új kultúráját és szisztémáját az Orbán-kormány teremtette meg, így a korrupciós bírság bevezetésével nem járatlan, hanem kitaposott úton lehetne haladni.                                                    

                                                                                                                                                                                 

KORMÁNYVÁLTÓ KÉTHARMAD


Ha sikerül elérni, hogy megismételhető legyen a választás, csak úgy lehet legyőzni a Fideszt, ha addigra összeáll a kormányváltó kétharmad. Ehhez erősebb és hatásosabb történet kell mint a Fideszé. Plusz kell egy érdekalapú motiváció, mely az erős és hatásos történet kiegészítőjeként megerősíti a változás iránti elkötelezettséget. Erre az erősebb és hatásosabb történetre ráépülő új választási párt képes lesz legyőzni a Fideszt a megismételt országgyűlési választáson, 2019 áprilisában.

Mi lehet olyan erős és hatásos történet, ami azonos oldalra hozhat 3 millió választót?

Ez az erős és hatásos történet a korrupció, pontosabban a korrupcióból a költségvetés számára bevételi forrást teremtő korrupciós bírság és a korrupciós bírságból megvalósítható jóléti fordulat lehet valamint ennek részeként sok nyugdíjas szavazatot hozó havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés. A korrupciós bírság egyszerű értelmezhetőségében és az igazságérzetre irányuló hatásában felülmúlhatja bármelyik fideszes történetet, így például a rezsicsökkentés történetét is.

Ennek erejét, hatását az a 100 ezer fős közvélemény-kutatás hitelesítheti, amelynek első három kérdése ez lenne: " Szavazna Ön a korrupciós bírság bevezetésével finanszírozható jóléti fordulatot ígérő választási párt listájára és egyéni képviselőjelöltjére? Szavazna Ön a korrupciós bírság bevezetéséből finanszírozható havi 20 ezer forint nyugdíjemelést ígérő választási párt listájára és egyéni képviselőjelöltjére? Támogatná szavazatával szülei, nagyszülei havi 20 ezer forintos nyugdíjemelését? " -

A magyar civiles think tank kis mintás közvélemény-kutatás során vizsgálta a választók fenti kérdésekre való reagálását, rögzítve a szóban adott reakciókat is. 8 nyugdíjas, bevallottan fideszes szavazó közül  7 fő a havi 20 ezer forintos nyugdíjemelést hozó kormányváltásra szavazna. Nem tagadták meg a Fidesz melletti elkötelezettséget, de azzal érveltek, hogy ez esetben inkább önmagukra szavaznának és így a 20 ezer forintos nyugdíjemelést ígérő párt listája és egyéni jelöltje mellé húznák be az ikszet, mert az érdekük ezt diktálja, hiszen ők is pénzből élnek és vásárolnak. Azt mondják a fideszes szavazókat a hit köti a Fideszhez, de úgy tűnik az érdek felülírhatja ezt az elkötelezettséget.

2,6 millió nyugdíjas és járadékos van jelenleg Magyarországon. Közülük szinte biztos, hogy legkevesebb 1,6 millió fő az igazságérzete és az érdeke miatt is a korrupciós bírság bevezetését és a korrupciós bírságból finanszírozható 20 ezer forintos nyugdíjemelést ígérő új választási pártra szavazna. Közülük nagy valószínűséggel mindenki tudna hozni plusz egy támogató szavazatot, családi körből, rokoni, baráti körből, hozzátartozók, ismerősök közül. Ez így már összesen  3,2  millió szavazatot jelentene, ami több mint elég a Fidesz legyőzéséhez és a kormányváltáshoz.

A Fidesz szavazóinak 62 %-a 60 éven felüli és több mint 50 %-a nyugdíjas. Kis mintás mérések szerint a korrupciós bírság és a jóléti fordulat, így a havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés témája leszakítaná a fideszes szavazok legalább harmadát, de lehet, hogy felét is.                                           

                                                                                                                                                                                

KORRUPCIÓS BÍRSÁG

Egyesek szerint az egyik legnagyobb találmány lehet a magyar politikában a korrupció büntető adójaként is felfogható korrupciós bírság. A jogtulajdonos szerint évi 1500 milliárd forint beszedhető belőle és vagy tíz évig kiaknázható bevételi forrást jelenthet a költségvetés számára. Amikor pénz kell a költségvetésnek, a multiktól már nem lehet többet beszedni, az adófizetőktől meg kockázatos, marad a korrupciós bírság. 

Valójában arról van szó, hogy azt a közpénzt, uniós pénzt, amit évek során korrupcióval, túlszámlázással, csalással lenyúltak, elloptak, korrupciós bírság formájában visszaszedné a Korrupcióellenes Hivatal, és nem hosszú pereskedéssel, hanem 1-2 hónap alatt adó formájában behajtva. A jogtulajdonos illetve a civiles think tank modellezése szerint évi 1500 milliárd forint, 10 év alatt 15 ezer milliárd lenne beszedhető korrupciós bírság formájában, ami forrást jelentene az osztrák viszonyokhoz közelítő jóléti fordulat elindításához. Ugyanakkor más szakértők szerint nem csupán 15 ezer milliárd, de ennek a duplája vagy még több is visszaszedhető lenne korrupciós bírsággal.

A létrejövő Korrupcióellenes Hivatal minden közpénz, állami, önkormányzati és uniós pénz felhasználójától kérhetne tájékoztatást, kimutatást, jelentést a felhasználásról. Ennek elmulasztása, hiánya bírságolható. A felhasználás bizonylatolásának ellenőrzése során feltárt hiányosságok ugyancsak súlyos bírságot vonhatnak maguk után. A korrupciós bírság mértéke a csalárd módon ellopott, nem a megjelölt célra használt közpénz esetében a összeg teljes mértékét is elérheti. Az adó módjára beszedhető korrupciós bírság fejében ház, ingatlan, autó, bármi lefoglalható lenne. A korrupciós bírság csak közpénz felhasználásához köthető.

Az ilyen típusú bírságolás új kultúráját és szisztémáját az Orbán-kormány teremtette meg, így a korrupciós bírság bevezetésével nem járatlan, hanem kitaposott úton lehetne haladni. Ennek szabálya végigjárta az összes utat, a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság is rendben lévőnek találta, így ez ilyen szempontból sem támadható.

Ami a bírságolás mértékét, a korrupciós bírság lehetséges mértékét illeti, ugyancsak az Orbán-kormány e körben alkalmazott gyakorlata lehet az irányadó. Amikor elindult a nemzeti trafikok működése és betiltották a kis boltokban a cigaretta és a dohánytermékek árusítását, akkor lépett hatályba az a rendelkezés, ami 500 millió forintot jelölt meg a bírság felső értékeként, amennyiben egy kisbolt akár egy doboz cigarettát eladna engedély nélkül. Ha a maximum 1000 forint értékű egy doboz cigaretta engedély nélküli árusítása esetében a bírság felső határa 500 millió forintban lett megállapítva, akkor ebből kiindulva a korrupciós bírság felső határa 5 milliárd vagy akár 50 milliárd forint is lehet.

A korrupciós bírságokból befolyó bevétel elégséges forrást jelentene egy azonnal indítható jóléti fordulat finanszírozásához. A korrupciós bírságokból befolyó bevétel bőven fedezné a minden nyugdíjas számára egységesen biztosítandó havi 20 ezer forintos nyugdíjemelés fedezetét a költségvetésben, ezzel minden nyugdíjas pluszban kapna évi 240 ezer forintot.

Megvalósulhatna a megélhetési jövedelem adómentessége, ami azt jelentené, hogy a havi bérből 100 ezer forintig senkinek nem kellene adót fizetni, így mindenkinek a normál béremelésen felül havi 15 ezer forinttal nőne a kézhez vett bére. 15 ezer forinttal nőne a közmunkások kézhez kapott bére is.

Évi legalább 1500 milliárd forint plusz bevétel lenne elkölthető jóléti intézkedésekre, nyugdíjemelésre, béremelésre, az egészségügy helyzetének rendezésére, modern CT és MR berendezések beszerzésére, orvosok, ápolók bérének jelentős emelésére, a várólisták minimálisra csökkentésére, a minőségi oktatás megfinanszírozására. Szakértők szerint 2-3 kormányzati cikluson keresztül fenntartható a korrupciós bírságokból származó költségvetési bevétel révén finanszírozható jóléti fordulat, a jóval kedvezőbb életszínvonal és életminőség. Ennyi idő alatt pedig beérhetnek az új gazdaságfejlesztések, amelyek a korrupciós bírságok kifutása után majd pótolják az emiatt kieső költségvetési bevételt.

                                                                                                                                                                                        

Miért kell a 100 ezer fős közvélemény-kutatás?


Kezdjük azzal, hogy kell egy történet, ami üti a Fidesz történetét. Egy olyan történet, ami képes felülírni a félelemkeltésre, riogatásra épülő fideszes történetet. Egy olyan történet, amiben mindenki benne van és amitől mindenkinek jobb lehet.

A történet már megvan. Elég erős és hatásos történet ahhoz, hogy felülírja a félelemkeltésre, riogatásra épülő fideszes történetet, és alkalmas arra is, hogy ráépüljön egy választási párt, ami majd képes lesz legyőzni a Fideszt a megismételt országgyűlési választáson.

A történet ereje egyszerű értelmezhetőségében és az igazságérzetre irányuló hatásában rejlik. Arról van szó, hogy korrupciós bírsággal rövid idő alatt visszaszedhetők a korrupcióval, csalással lenyúlt közpénzek és egy robinhoodos fordulattal azt a nép kapja, extra nyugdíjemelés, közalkalmazotti béremelés, minimálbér adómentessége, jobb egészségügyi ellátás, számos más juttatás, összességében egy jóléti fordulat keretében.

A 100 ezer fős közvélemény-kutatás megmutatja hányan állnak a történet mögé, és ebből lehet következtetni a történetre ráépülő választási párt támogatottságára is. Kiderül, hogy a 100 ezer fős közvélemény-kutatás is kimutatja egyes kérdések vonatkozásában a 69-95 % közötti támogatottságot, mint az a kis mintás mérések esetében történt. A 100 ezer fős közvélemény-kutatás elviszi a történetet az ország legtávolabbi zugába is, nagy városokba, kis településekre, mód nyílik rá, hogy megismerjék a történet lényegét, hogy véleményt mondhassanak róla. A  100 ezer fős közvélemény-kutatás szakmai felügyeletét ismert közvélemény-kutató cég látja el.

A 100 ezer fős közvélemény-kutatás kérdései:


1.1./  Ön támogatná a Korrupcióellenes Hivatal létrehozását és korrupciós bírság bevezetését?

1.2./  Ön egyetért a korrupciós bírság bevezetésével, amiből befolyó költségvetési bevétel fedezné a minden nyugdíjasnak egységesen adható havi 20 ezer forintos nyugdíjemelést, a bér adómentességét 100 ezer forintig, az egészségügy helyzetének azonnali rendezését, az orvosok, ápolók, közalkalmazottak jelentős béremelését, összességében pedig a legalább 10 évig kitartó jóléti fordulatot?

1.3./  Ön akkor is támogatná a korrupciós bírság bevezetését, ha azt az Ön számára szimpatikus párt ellenzi?

1.4./  Ön szavazna a korrupciós bírság bevezetésével finanszírozható jóléti fordulatot ígérő választási párt listájára és egyéni képviselőjelöltjére?

1.5./  Ön támogatna szavazatával egy olyan kormányváltást, amelynek célja a korrupciós bírság bevezetése és a korrupciós bírságokból származó költségvetési bevétel révén finanszírozható jóléti fordulat, kedvezőbb életszínvonal és életminőség megteremtése?

1.6./  Ön támogatná szavazatával annak a választási pártnak az egyéni képviselőjelöltjét és listáját, aki ígérete szerint kormányra kerülve létrehozná a Korrupcióellenes Hivatalt és bevezetné a jóléti fordulathoz szükséges bevételt biztosító korrupciós bírságot?

1.7./  Ön tudja pénzzel támogatni rászoruló nyugdíjas szüleit?

1.8./  Ön szavazatával támogatná szülei, nagyszülei havi 20 ezer forintos nyugdíjemelését?

1.9./  Ön a szülei érdekét nézve szavazna a havi 20 ezer forint nyugdíjemelést ígérő választási párt listájára és egyéni képviselőjelöltjére?


A 100 ezer fős közvélemény-kutatást megelőző megismertető kampányban a szórólapokon túl számos más  feliratot hordozó eszközt is célszerű alkalmazni, a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembe vételével. Pl. kis településeken gurulós kézi bevásárló táskák szétosztása, K-BÍRSÁG ÉS + 20.000.- Ft feliratokkal. Az utcákon guruló bevásárló táskákon lévő feliratok értelmezése gyorsabban eljut a célközönséghez, mintha drága hirdetésekkel vagy plakátokkal akarták volna erre felhívni a figyelmet.
Ugyanígy viszonylag jó minőségű vászon, műanyag és papírszatyrok hasonló feliratokkal, melyek a település utcáin kézben himbálózva viszik a rajtuk lévő üzenetet.

A tájékoztatásban külön szegmenst jelent a CIVIL TV ministúdiói által készített és közösségi oldalakra feltett felvételek, riportok, melyek témája a 100 ezer fős közvélemény-kutatás és annak kérdései. Ezeket megosztják, főként fiatalok, és a megosztott tartalmat a tapasztalat szerint megmutatják idősebb rokonaiknak, ismerőseiknek is, így hozzájuk is eljut a történet, beszédtéma lesz.

A CIVIL TV mint megosztásos hírtévé a vidék fontos tájékoztató médiájává válhat. A 100 ezer fős közvélemény-kutatás csupán egy téma, de a CIVIL TV ministúdiói számára ajánlott, hogy a központi tartalomszolgáltatást kiegészítő anyagokat készítsenek a létező magyar valóságról. Hány munkahely jött létre a településen 2010 óta, hányan élnek közmunkából, milyen forrásból tájékozódnak, ismerősök közül hányan mentek külföldre dolgozni, mit tudnak a korrupcióról, láttak-e migránsokat, mit tudnak a kvótáról?


A 100 ezer fős közvélemény-kutatás jelentős előkészítést igényel és megvalósításához közösségi támogatás szükséges.

Támogatás az alábbi számlaszámra utalható:

Számlaszám: 10700024-49737509-55000000
Barion Payment Zrt.

Közlemény: 042 560 050

A közlemény rovatba feltétlenül beírandó 9 szám: 042 560 050, különben a támogatás nem jut célba.


A 100 ezer fős közvélemény-kutatás alkalmas kezdeményezés arra, hogy elindítsa a kormányváltáshoz és új rendszerváltáshoz vezető folyamatot.                                                              


                                                                                                                                                                             

VÁLASZTÁSI PÁRT                                                                                   

A Magyar Civil Mozgalom lehet az új ellenzék bölcsője, ahonnan útjára indul egy olyan új politikai erő, választási párt, amely ellensúlya és méltó ellenfele lehet a Fidesznek a következő, akár a megismételt választáson.

Már létezik az a hatásos és erős történet, ami képes felülírni a félelemkeltésre, riogatásra épülő fideszes történetet.  Erre a történetre ráépülő új választási párt képes lehet legyőzni a Fideszt a megismételt országgyűlési választáson.

Ebben a történetben első helyen van a biztonság, de elvárás, hogy azt ne a felettünk gyámkodni akaró hatalom kegye biztosítsa, hanem a mi erős akaratunk eredményeként teljesüljön. Ebben a történetben benne van idős, fiatal, középkorú, a segítségre szoruló,  és a lehetőségeket kereső. A történet lényege, hogy közös akarattal visszaszedjük a lenyúlt, ellopott közpénzeket korrupciós bírsággal, mert azt a mi zsebünkből vették ki és abból egy jóléti fordulatot csinálunk.

A Korrupcióellenes Hivatal nem hosszú pereskedéssel, hanem 1-2 hónap alatt adó formájában visszaszedi azt a közpénzt, uniós pénzt, amit évek során korrupcióval, túlszámlázással, csalással lenyúltak, ez jelenti a forrást egy az osztrák viszonyokhoz közelítő jóléti fordulat elindításához. A jóléti fordulat azt is jelenti, hogy most nem csak kiválasztott kevesek, hanem sokan hozzáférnek a bőség asztalához.

A történet másik fonala, hogy olyan országot csinálunk majd magunknak, amilyenben élni szeretnénk, ne csak az legyen választható, amit akaratunk ellenére ránk kényszerítenek. Egy olyan országot akarunk, ahol nem vezéri víziók teljesítése a cél, ahol nem csupán a propaganda szintjén valósul meg, hogy jobban teljesítünk és jobban élünk, ahol nem a hatalom kommunikációs gyára csinálja a fejlődést. Ahol nem összeszerelő üzemek létesítése jelenti az előrelépést, hanem olyan gazdaságfejlesztés, ami kedvező és jól fizető tevékenységek sokaságát biztosítja és vidéken is megteremti a tisztességes megélhetés lehetőségét. Olyan országot, ahol van szabadság, demokrácia és van tisztességes megélhetés.

A Magyar Civil Mozgalom szellemi műhelye, tudásközpontja - a magyar civiles think tank - Baranyai József irányításával dolgozta ki azokat az innovációkat és tudásanyagokat, amelyek bemutatják a fejlődés, az előrevivő változás lehetséges irányait és folyamatait.

Az új választási párt nem akar az adófizetők pénzéből 60 milliárd forintot adni a Vajdaságnak vagy külföldi focicsapatok finanszírozására, nem akar sok milliárdot elszórni propagandára, különböző érdekcsoportok megnyerésére. A választási párt programja szerint ezeket a pénzeket induló vállalkozások, újítók, egyetemisták, főiskolások kapják és azok a rászorulók akiknek krízishelyzetén segíteni, enyhíteni a társadalom lelkiismerete szerinti kötelesség.

A választási párt szerint az újat, az újítást, az innovációt, az új ötletek létrejöttét és megvalósítását, az új kezdeményezések elindítását kell támogatni, mert ez a magyar sajátosság, mert ez kell a fejlődéshez és nem az ipar alacsony szintjét jelentő összeszerelő üzemek, az ázsiai típusú szalagmunka és robotolás.
 
Az állam 10 ezer vállalkozást adna, főként vidéken élők részére, akik vállalják erre a felkészítést és eredményes vizsgával bizonyítják alkalmasságukat.  A vállalkozások főként kézügyességet igénylő termékek előállítására jönnek létre, melyek között első helyen az ajándéktárgyak készítése szerepel. A vállalkozások működtetését, a munkafolyamatokat az előkészítő képzés során sajátítják el a pályázók, a kész termékek egy megszervezett értékesítési láncon keresztül kerülnek értékesítésre.

Az ajándéktárgyra mindig van és lesz kereslet, mert szinte minden turista vásárol, mert valamit vinni kell a rokonoknak, hozzátartozóknak, ismerősöknek, másrészt az ajándéktárgy mutatja, hogy merre jártunk. A világon több milliárd darab ajándéktárgyat értékesítenek.

A cél, hogy vidéken, helyben jöjjenek létre olyan új vállalkozások, olyan minták, melyek helyben munkát, megélhetést, jövedelmet biztosítanak, minták, amelyek késztetést jelenthetnek mások számára is. Az államtól kapott vállalkozások működtetői kezdetben megkapják a közmunkás bért.

Évente 10 ezer induló magyar vállalkozás kapna az államtól 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást, induló tőkét az új ötletek, új elképzelések megvalósításának elindításához.

Minden évben 1000 újítás, innováció kapna 1 millió forint vissza nem térítendő kezdeti támogatást a megvalósításhoz, minták létrehozásához.

Minden évben 1000 egyetemista és főiskolás kapna 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást új ötletek, új elképzelések megvalósításához.

Ez összesen 12 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetés számára, 5 milliárd forinttal kevesebbet mint amennyit a kvóta-népszavazásra költött a kormány és csupán töredékét a propagandára költött összegnek. A propagandára fordítandó keret jelentős részét az innováció támogatására kell költeni, feltalálókat, újítókat támogatva ilyen módon.

A B-modell szerinti gazdaságfejlesztéssel, gazdaságszervezéssel rövid idő alatt létrehozhatók olyan óriásprojektek, melyek ugrásszerű gazdasági növekedést biztosíthatnak és közelebb vihetik Magyarországot Ausztria szintjéhez. Ezek egyrészt jelentős többletbevételt hozhatnak a költségvetésnek, másrészt sok új az óriásprojektekhez kapcsolódó vállalkozási lehetőséget, főként a szolgáltatás terén.

A B-modell szerinti üzleti, kereskedelmi és szolgáltató központ a régi kereskedővárosok mai modern megfelelője lenne, egész évben működő vásárváros szórakoztató negyeddel, ahol nappal minden az üzletről szól, az éjszaka pedig a szórakozásé. A budapesti bulinegyed létrejötte bizonyította, hogy Európa távoli városaiból is tömegek jönnek Budapestre szórakozni. Nem lettünk a térség termelési és ipari központja, de lehetünk a térség üzleti és szórakoztató központja. A B-modell szerinti 5 db üzleti, kereskedelmi és szolgáltató központban vagy inkább városban, az üzleti kapcsolatteremtés, az üzleti lehetőségek megismerésének sokféle lehetőségét felvonultató létesítményhálózat és infrastruktúra áll majd rendelkezésre, ahol a szórakozás körében létező minőségi szolgáltatás sokszínűségének olyan kínálata létezik, mely mágnesként vonzza a fizetőképes keresletet.

A B-modelles gazdaságfejlesztés másik iránya, a külföldi idősek, nyugdíjasok vendéglátására, ellátására létrejövő szállodák, idősotthonok sokasága lenne, főként melegvízes források, gyógyfürdők környékén. A fejlett országok idős polgárai, a nyugdíjasok jelentik az egyik legnagyobb vásárlóerőt, ráadásul sok szabadidővel is rendelkeznek. A nyugdíjasok egy része csak pár hetet töltene itt, mások több hónapig itt lennének és vannak akik egész évben itt tartózkodnának, főként akiknek gondozásra van szüksége. Magyarországon lehetne a nyugdíjasok Ibizája, főként ha sok hangulatos rendezvény és a nyugdíjasok igényeinek megfelelő szórakozóhely is lenne. Ezek a létesítmények vidéken épülnének, főként gyógyfürdők mellett, sok jól fizető, kedvező munkát biztosítva a vidéken élőknek, sok képzettség nélküli álláskeresőnek is. Takarításhoz, konyhai kisegítő munkákhoz, és más hasonló munkákhoz nem kell végzettség.

Egy olyan országot építünk majd, ahol jól érezhetjük magunkat, ahol nem összeszerelő üzemek jelentik a szalag fölött görnyedők számára a megélhetést, hanem kedvező és jól fizető tevékenységek, és olyan gazdaságfejlesztés, ami vidéken is megteremtheti a tisztességes megélhetés lehetőségét.

A Magyar Civil Mozgalom közössége olyan országot akar, ahol a hatalom nem stadionokra és vezetők kedvteléseire költi a közpénzt, hanem gyógyításra és oktatásra. Ahol a cél egy olyan demokratikus jóléti rendszer megvalósítása, amelyben természetes állapot a demokrácia, a független polgári léthez tartozó szabadság, a tisztességes megélhetés. A Magyar Civil Mozgalom közössége azt szeretné, ha a Magyar Civil Mozgalom közösségéből formálódó, és kinövő ellenzék és ebből a közösségből létrejövő választási párt ezeket a célokat vinné tovább.

A Fidesz ellensúlyát képező választási párt megalakulásához minden feltétel adott. Létezik és hatékonyan működik a szellemi muníciót biztosító think tank, tudásközpont, melynek anyagaiból készült tartalmak a főcim alatti menüsorban lévő menüpontokra kattintva olvashatók. Léteznek a választási párt üzeneteit, programjának ismertetését segítő portálok. Létezik a CIVIL TV és CIVIL HÍR TV alapja, amely képes országosan teríteni, szétszórni az információt és amelynek elérhetősége nem függ kábelszolgáltatók kegyétől. A CIVIL TV olyan közösségi együttműködésen alapuló információt továbbító rendszer, amely sok okostelefon kijelzőjén, számítógépes monitorokon és okostelevíziók képernyőin megjelenő, megosztott tartalmat közvetít.

A választási párt eredményes működéséhez, forrás, közösségi támogatás kell.

Közösségi támogatás kell a Civil Tudásközpont működéséhez, mivel ez a tudásközpont az agy.
Közösségi támogatás kell a A CIVIL TV működésének elindításához, a ministúdiókat működtetők felkészítéséhez.
Közösségi támogatás kell a 100 ezer fős közvélemény-kutatáshoz, ami elindíthatja a kormányváltó kezdeményezést és hitelesítheti a Fidesz történetét felülírni képes történetet, a jóléti fordulatot hozó korrupciós bírság történetét.  
Közösségi támogatás kell a Magyar Civil Mozgalom működéséhez, a választási párt megszervezését segítő tevékenységhez.
Közösségi támogatás kell a választási párt megismertetéséhez, kapcsolódó rendezvények, nagygyűlések megszervezéséhez.
Közösségi támogatás kell a " + 20.000.- Ft " és  a " K-BÍRSÁG "  feliratú papírszatyrok és más reklámhordozók legyártásához. A K-BÍRSÁG a korrupciós bírságot jelenti, a + 20.000.- Ft pedig a 20 ezer forintos nyugdíjememlést. Az utcákon himbálódzó bevásárló szatyrok felíratainak értelmezése napok alatt végig száguld az országon.

A Fidesz történetét ellensúlyozni képes történetre épülő választási párt képezheti a Fidesz ellensúlyát, azt a politikai erőt, aki a következő, remélhetőleg megismételt 2019 áprili választáson legyőzheti a Fideszt és megvalósíthatja az új rendszerváltást.

Ehhez 300-500 millió forint közötti közösségi támogatásra lenne szükség. Annak ismeretében, hogy az Együtt vezető politikusai pár nap alatt 100 millió forintot bőven meghaladó összeget gyűjtöttek össze közösségi támogatásból a kampánytámogatás visszafizetéséhez, nem elképzelhetetlen, hogy a fenti célokra is összejöjjön a 300-500 millió forint közösségi támogatás nem túl hosszú idő alatt.

A Magyar Civil Mozgalom ehhez részletes, a lényegre kiterjedő tájékoztatással járul hozzá, az pedig mindenkinek a saját döntése, hogy támogatja anyagilag az új választási párt létrejöttét, a kormányváltásra, a FIDESZ legyőzésére, új rendszerváltásra irányuló kezdeményezést és projektet.


KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS A  MAGYAR  CIVIL  MOZGALOMNAK


A Magyar Civil Mozgalom - magyarcivil.hu - a motorja és fő koordinátora az új választás kiírásáért indított kezdeményezésnek. A Magyar Civil Mozgalom vezetője Baranyai József  Új választást akarunk című írása részletesen elemzi, hogy miért lenne indokolt egy megismételt választás kiírása, és ehhez a bizonyítékokat is bemutatja.

2018 április 8-án a magyar választók  megtévesztett állapotban, hamis kormányzati tájékoztatás ismeretében,  megtévesztő kormányzati propaganda hatása alatt szavaztak. Ahogyan szerződés vonatkozásában kimondható megtévesztés esetén az érvénytelenség, úgy a választás is érvénytelennek tekinthető, ha a választók tévedésben, megtévesztésben voltak amikor szavaztak.                                                                                                                                   

A Magyar Civil Mozgalom lehet az új ellenzék bölcsője, ahonnan útjára indul az a választási párt, mely ellensúlya és legyőzője lehet a Fidesznek a megismételt országgyűlési választáson 2019-ban.

A Magyar Civil Mozgalom tevékenységéhez az egyetlen forrást a közösségi támogatás jelenti. Kérjük támogasd, segítsd anyagilag a Magyar Civil Mozgalom tevékenységét.

A támogatás az alábbi számlaszámra utalható:

Számlaszám:


10700024-49737509-55000000


Barion Payment Zrt.
                                         
Közlemény:  042 560 050

Kérjük, hogy utaláskor a közlemény rovatba feltétlenül írd be a fenti  9  számot, különben támogatásod nem jut el hozzánk.

A közlemény rovatba feltétlenül beírandó 9 szám:   042 560 050                                                          


                                                                                                                                               

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS A CIVIL TUDÁSKÖZPONTNAK


A  CIVIL TUDÁSKÖZPONT az agya, szellemi központja a Magyar Civil Mozgalomból kinövő új rendszerváltó ellenzéknek és annak a választási pártnak, amely a Fidesz méltó ellensúlya lehet, és 2019 áprilisában, a megismételt választáson legyőzheti a Fideszt

A CIVIL TUDÁSKÖZPONT  Baranyai József vezetésével készíti a választási párt programját, a kampányanyagokat, stratégiai terveket, választókat megszólító üzeneteket, a kis mintás közvélemény-kutatásokat, felméréseket, kampányanyagokat, a különböző portálokon megjelenő tartalmakat, tájékoztatókat, ehhez az egyetlen forrást a közösségi támogatás jelenti.

Ha részese akarsz lenni a változásnak, szövetségese, tagja akarsz lenni a változást akarók sokaságának kérünk, hogy anyagilag is támogasd az ügyet. Mert ez a mi ügyünk, a mi közös ügyünk.

A CIVIL TUDÁSKÖZPONT működéséhez az egyetlen forrást a közösségi támogatás jelenti. Támogatás az alábbi számlaszámra utalható:

BARANYAI  JÓZSEF CIVIL TUDÁSKÖZPONT

Számlaszám: 13597539-51449104-40110000

KDB BANK 
A portál tulajdonosa: Baranyai  József
A szerkesztésben közreműködött: Farkas  Botond, Karcagi  Andrea,  Solti Emese, Simon Krisztián,  Z.  Nóra,  Hisztor.
 Email:  magyarciv@gmail.com